ترجمه مقاله پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

تحقیق الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق + نسخه انگلیسی A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch چکیده - این مقاله یک تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات مبتترجمه مقاله پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق|41000516|rsi|دانلود,پروژه برق,پروژه کارشناسی ارشد برق,پروژه ترجمه شده برای رشته برق,دانلود پروژه ترجمه شده برق,پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق,Agentbased Particle Swarm Optimization, Algorithm Project maltese mix for the, distribution of economic power,توزیع اقتصادی برق, PSO, اثر نقطه دریچه
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ترجمه مقاله پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق را مشاهده می نمایید.

تحقیق الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق + نسخه انگلیسی

A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

چکیده - این مقاله یک تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی (HMAPSO) را معرفی می‌کند که برای توزیع اقتصادی برق به کار گرفته شده است. روش قدیمی بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) دارای معایبی چون تنظیم متغیرها، تصادفی بودن و یکتایی پاسخ است. الگوریتم جدید تکنیک‌های جستجوی قطعی، سیستم مالتی ایجنت (MAS)، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و فرایند تصمیم گیری زنبوری را با هم ترکیب می‌کند. لذا به کمک جستجوی قطعی، بهینه سازی ازدحام ذرات مالتی ایجنت و زنبوری، HMAPSO قادر است بهینه سازی را تحقق دهد. مساله توزیع اقتصادی برق یک مساله بهینه سازی محدودشده غیرخطی است. تکنیک‌های بهینه سازی کلاسیک مثل روش‌های جستجوی مستقیم و گرادیان قادر نیستند پاسخ بهینه کلی را بدست دهند. سایر الگوریتم‌های تکاملی تنها یک پاسخ تا حدودی خوب را فراهم می‌کنند. برای نشان دادن توانمندی الگوریتم ارائه شده، این الگوریتم به مواردی با 13 و 40 ژنراتور اعمال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ابن الگوریتم در یافتن پاسخ کلی نسبت به همتاهای خود بسیار صحیح و قوی‌تر است.

لغات کلیدی: توزیع اقتصادی برق، PSO، اثر نقطه دریچه، سیستم مالتی ایجنت.


مطالب دیگر:
📎دانلود تحقیق زلزله 17 آگوست در تركیه 32 ص📎دانلود تحقیق زلزله 17 ص📎دانلود تحقیق زمین 34 ص📎دانلود تحقیق زمین شناسی 18 ص📎دانلود تحقیق زمین لرزه ها 18 ص📎دانلود تحقیق زیست شناسی اكوتكنولوژی 36 ص📎دانلود تحقیق ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی 30 ص📎دانلود تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان 132 ص📎دانلود تحقیق ساختار و تركیب سنگهای آسمانی 21 ص📎دانلود تحقیق ساختار سرمایه پویا 23 ص📎دانلود تحقیق سازمان های غیر دولتی 39 ص📎دانلود تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین المللی پول 88 ص📎دانلود تحقیق سازگاری و تداخل الكترو مغناطیسی 65 ص DOC📎دانلود تحقیق سبک شناسی کشف المحجوب 16 ص📎دانلود تحقیق سدها واثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان 52 ص📎دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاكم بر آن 13 ص📎دانلود تحقیق سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها 20 ص📎دانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص📎دانلود تحقیق سلاحها 26 ص.rtf📎دانلود تحقیق سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص📎دانلود تحقیق سند و اقسام آن 83 ص📎دانلود تحقیق سنسور📎دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص📎دانلود تحقیق سنسورهایی از نوع ذرات بولوژیكی 27 ص📎دانلود تحقیق سنگدانه ها 23 ص